Ngày 14/10, BTC Chương trình nghiên cứu liên phòng về mycotoxin trong mẫu ngũ cốc (thuộc Dự án VIE5022 do QUATEST 3 phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - IAEA thực hiện) đã tổ chức hội thảo trực tuyến, “Phổ biến phương pháp thử xác định đồng thời các chỉ tiêu thuộc họ Mycotoxin trong thực phẩm”.

Tại đây, nhóm chuyên gia tham gia nghiên cứu phương pháp thử mới về mycotoxin trong mẫu ngũ cốc của Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) chia sẻ: Dự án được nghiên cứu xuất phát từ khuôn khổ Chương trình quốc gia 2016 – 2021 của IAEA, nêu ra nhu cầu cần tăng trưởng lĩnh vực thử nghiệm an toàn thực phẩm ~ 11 % ở Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2020, về cả mối quan tâm sức khỏe cộng đồng cũng như tăng trưởng về thương mại. Do đó, QUATEST 3 đã đề xuất dự án phát triển phương pháp thử mới dựa trên kỹ thuật nội chuẩn đồng vị nhằm nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ IAEA, đáp ứng được các quy định của Luật An toàn Thực phẩm năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Dự án được thực hiện từ năm 2018. Đến năm 2021 hoàn thành dự thảo và bắt đầu nghiên cứu về độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp thông qua các chương trình nghiên cứu liên phòng. Chi phí cho dự án được IAEA tài trợ kỹ thuật với giá trị 80.000 EUR thông qua các khóa đào tạo và hỗ trợ hóa chất, chất chuẩn. Bên cạnh đó, QUATEST 3 cũng đã đầu tư đối ứng hơn 200 triệu cho việc nghiên cứu này.

v
Hình ảnh tại Hội thảo trực tuyến. Ảnh: QT3

Với kết quả nghiên cứu thành công trên, phương pháp thử mới rất có ý nghĩa đối với các phòng thí nghiệm, có thể giúp các phòng thí nghiệm xác định đồng thời các hợp chất mycotoxin, có độ chính xác đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để nâng cao năng lực phòng thí nghiệm, giảm chi phí vận hành, tiết kiệm hóa chất, hạn chế được tính rời rạc như hiện nay; đồng thời áp dụng nội chuẩn đồng vị để nâng cao tính chính xác cho phương pháp thử.

Qua việc phát triển phương pháp thử mới này, có thể góp phần nâng cao năng lực cho các PTN khác ở Việt Nam, giúp cho việc quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia được tốt hơn.
Ngoài Chương trình trên, Quý khách hàng quan tâm đến các Chương trình thử nghiệm năm 2023 của QUATEST 3 có thể tham khảo tại đây

Quý khách cần thêm thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Mai Nhã Uyên - Phòng Thử nghiệm Thành thạo
Khu Thí nghiệm Biên Hòa | Số 7, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai
Điện thoại: 0251-3836 212, Ext: 3312 | Fax: 0251-8826 917 / 0251-3836 298 | E-mail: ptprovider@quatest3.com.vn