Mới đây, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Ảnh minh họa:Mỹ Phương/TTXVN

Theo đó, đối tượng kiểm tra là hàng hóa được vận chuyển, trưng bày, khuyến mại, tiếp thị và lưu giữ trong quá trình mua bán hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử), trừ hàng hóa đang được vận chuyển từ cửa khẩu về kho lưu giữ hàng hóa của người nhập khẩu hoặc đang lưu giữ tại kho lưu giữ hàng hóa của người nhập khẩu, chờ kiểm tra thông quan.

Có hai hình thức kiểm tra: kiểm tra theo kế hoạch hằng năm và kiểm tra đột xuất.

Một số nội dung kiểm tra bao gồm: kiểm tra thông tin hàng hóa (nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn công bố áp dụng, mã số, mã vạch,..); kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Trong quá trình kiểm tra, trường hợp hàng hóa có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng thì Trưởng đoàn kiểm tra quyết định lấy mẫu theo quy định tại Thông tư này.

Đối với hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, Đoàn kiểm tra còn tiến hành so sánh tính thống nhất của các thông tin trên các trang thông tin điện tử với thực tế của hàng hóa được kiểm tra.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/03/2024.