Theo VCCI, việc quản lý thép không gỉ bằng quy chuẩn kỹ thuật theo Danh mục hàng hoá nhóm 2 (những sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) là không phù hợp.

Các doanh nghiệp nhập khẩu thép không rỉ dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Ảnh: YTPCert
Các doanh nghiệp nhập khẩu thép không gỉ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Ảnh minh họa: TTPCert

Đây là đề nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong văn bản góp ý về Dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” và Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN ban hành “Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”.

Theo đó, VCCI đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cân nhắc về khả năng bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật này. Một trong những lý do chính đó là việc quản lý thép không gỉ bằng quy chuẩn kỹ thuật theo Danh mục hàng hoá nhóm 2 (những sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) là không phù hợp.

Theo VCCI, thép không gỉ là nguyên liệu để sản xuất ra nhiều loại hàng hóa, trong đó có nhiều mục đích không tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như làm đồ trang trí, bàn, ghế, khung tranh, cửa sổ, thùng rác, tay vịn cầu thang… Việc quản lý thép không gỉ sử dụng cho các mục đích này bằng quy chuẩn kỹ thuật theo diện hàng hóa nhóm 2 là chưa phù hợp với Điều 3.4 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Bên cạnh đó, dù một số sản phẩm sử dụng thép không gỉ có thể gây mất an toàn như dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm (nguy cơ thôi nhiễm), các bộ phận chi tiết của các loại hàng hóa có nguy cơ mất an toàn khác như phương tiện giao thông, máy móc lao động, thang máy, tuy nhiên, các sản phẩm này đều đã có các Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với từng sản phẩm.

“Như vậy, nếu cho rằng Quy chuẩn 20 được xây dựng nhằm bảo đảm an toàn cho các sản phẩm này thì sẽ gây chồng chéo, trùng lặp về chức năng quản lý”, VCCI cho biết.