"Do đầu tư cho công nghệ sinh học (CNSH) là đầu tư lớn, rủi ro cao nên hiện CNSH ứng dụng vào chế biến ở Việt Nam còn ít, chủ yếu là công nghệ enzym nhưng cũng chưa làm chủ được hoàn toàn".

TS Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đó là ý kiến của TS Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

"Công nghệ gene mới đang đầu tư cơ bản, việc tiếp cận còn ở mức sơ đẳng là vì ngay cả tiếp cận công nghệ của nước ngoài cũng phải lựa chọn xem công nghệ nào phù hợp. CNSH không phải đơn vị nào cũng nghiên cứu được mà phải là các phòng thí nghiệm trọng điểm, được đầu tư thiết bị hiện đại. Những phòng thí nghiệm như vậy không phải nơi nào cũng có. Kể cả dùng kinh phí nhà nước cũng không thể tập trung theo chuỗi để giải quyết vấn đề hoàn chỉnh" - ông Tuấn cho biết.

"Vì thế hiện nay chúng ta phải ưu tiên những nhiệm vụ sát sườn nhất, ưu tiên nhiệm vụ gắn với doanh nghiệp, tận dụng được nguồn kinh phí của doanh nghiệp để giảm kinh phí đầu tư của Nhà nước thấp nhất" - TS Phạm Anh Tuấn nói thêm.