Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 2/2024 có Đại học Đà Nẵng (vị trí 2057), và Trường Đại học Cần Thơ (vị trí 2068), không nằm ở hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP HCM.

Vị trí top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng
Vị trí top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng

Đây là hai trường đại học trọng điểm quốc gia, có quy mô đào tạo lớn nhất miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, đều sớm đầu tư cho nghiên cứu và công bố quốc tế ISI/ Scopus.

Tám đại học còn lại trong top 10 của Việt Nam gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí 649), trường Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 1054), trường Đại học Duy Tân (vị trí 1115), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (vị trí 1189), trường Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 1312), trường Đại học Bách khoa-Đại học Quốc gia TP.HCM (vị trí 1550), trường Đại học Kinh tế TP.HCM (vị trí 1712), trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (vị trí 2092).

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới (từ vị trí 671 lên vị trí 649) và khu vực (vị trí thứ 11 Đông Nam Á – tăng 1 bậc so với kỳ trước và 140 Châu Á – tăng 27 bậc so với kỳ trước).

Webometrics là bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (sự xuất sắc - excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong đó, tiêu chí mức độ ảnh hưởng có trọng số cao nhất - 50%, sự xuất sắc (có trọng số 40%) và tiêu chí độ mở về tài nguyên học thuật (có trọng số 10%). Bảng xếp hạng này thường được công bố hai lần, vào tháng 1 và tháng 7 hằng năm.