Quận 11, TPHCM vừa thí điểm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý tập trung các đơn vị kinh tế, giúp UBND quận, phường và các cơ quan chuyên môn thuận lợi trong việc hoạch định, xây dựng các kế hoạch phát triển KT – XH.

WEBGIS do Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý TPHCM (HCMGIS) xây dựng, với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu các đơn vị kinh tế, làm nền tảng cho các hệ thống thông tin khác hoạt động và phát triển. Đồng thời, cơ sở dữ liệu này có thể được dùng chung và chia sẻ cho các đơn vị theo thẩm quyền phục vụ quản lý ngành.

Theo đó, phần mềm có các chức năng như quản trị hệ thống (tài khoản người dùng, quyền truy cập, sao lưu dữ liệu định kỳ,…), các đơn vị kinh tế (quản lý ngành, loại hình, cấp đăng ký, kinh doanh, thông tin về thuế, lao động,…), tổng hợp dữ liệu, tin tức, thống kê báo cáo,…

Người dùng có thê tra cứu
Có thê tra cứu thông tin cụ thể của các đơn vị kinh tế trên WEBGIS. Ảnh: NNC

Cụ thể, WEBGIS thống kê đầy đủ, kịp thời các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã ở từng phường của quận, huyện. Biểu đồ số lượng loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh cũng được thống kê số lượng chi tiết. Người dùng có thể tìm kiếm doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, phương, tổ dân phố hay con đường.

Ngoài ra, trên WEBGIS, người dùng có thể xem vị trí, thông tin chi tiết từng đơn vị kinh tế (tên, địa chỉ, số điện thoại,…) trên bản đồ. Bên cạnh đó, người quản lý có thể thêm mới các giấy tờ đủ điều kiện của doanh nghiệp, thông tin vi phạm, khen thưởng, lao động,…

WEBGIS được áp dụng tại một số quận huyện như quận 11, quận 1, quận 6, quận 7, quận Phú Nhuận, góp phần hỗ trợ công tác quản lý tập trung các đơn vị kinh tế trên địa bàn quận được thuận lợi, nhanh chóng. Hệ thống cho phép chia sẻ dữ liệu, thông tin tới cộng đồng, người dân những thông tin cần thiết phục vụ cuộc sống. Người dân, cán bộ trong quận và các sở ban ngành có liên quan, dễ dàng tra cứu thông tin các đơn vị kinh tế một cách nhanh chóng và dễ dàng.

WEBGIS còn có khả năng nhân rộng và kết nối với hệ thống dữ liệu của các cơ quan quản lý chuyên ngành như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Thống kê. Đồng thời, là tiền đề tiếp tục nhân rộng ở các quận huyện khác còn lại trong thời gian tới.