Ngày 27/4, UBND Quận 12, TPHCM, đã ra mắt phần mềm ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS và viễn thám trong công tác quản lý tài nguyên môi trường, đô thị, giúp phát hiện nhanh chóng, kịp thời những công trình xây dựng có biến động trên địa bàn quận.

Với mật độ dân số đông, thành phần dân cư đa dạng, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận 12 còn nhiều khó khăn, tình hình xây dựng ngày càng phức tạp, hiện tượng vị phạm trật tự xây dựng xảy ra ngày càng nhiều với các hoạt động xây dựng không phép ngày càng tinh vi. Việc phát hiện công trình xây dựng không phép, do đội ngũ cán bộ, công chức địa chính xây dựng quận, phường, Thanh tra xây dựng đi tuần tra, kiểm tra. Tuy nhiên, nguồn nhân lực này của quận còn tương đối mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, TPHCM đã có sở dữ liệu GIS nền (bao gồm các dữ liệu dùng chung như thông tin về tọa độ, thủy hệ, địa hình, địa giới, giao thông, dân cư…) và chuyên đề (dữ liệu cụ thể của từng ngành, lĩnh vực). Tuy nhiên, Quận 12 chưa có giải pháp cập nhật các lớp chuyên đề một cách thường xuyên và liên tục để phục vụ công tác quản lý về trật tự xây dựng. Công tác sử dụng dự liệu cũng chưa được liên thông giữa các đơn vị trong quận với nhau.

Từ những thực trạng, khó khăn thách thức, với mục tiêu ứng dựng công nghệ thông tin vào quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND Quận 12 đã chỉ đạo các đơn vị phòng Ban quận, phối hợp các đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn xây dựng Dự án “Xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu địa chính, phần mềm ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong công tác quản lý lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường và Quản lý đô thị trên địa bàn Quận 12” gọi tắt là phần mềm ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám.

P
Phần mềm giúp công tác quản lý trật tự đô thị được hiệu quả hơn. Ảnh: NH

Theo đó, phần mềm gồm có các chức năng chính như phục vụ công tác báo cáo công trình xây dựng, quản lý giấy phép xây dựng. Cụ thể, báo cáo thống kê số lượng công trình theo hiện trạng, xây dựng mới, đã được cấp giấy phép xây dựng, không phép,… theo từng thời điểm khác nhau; thống kê số lượng công trình đã được cấp số nhà, chưa có số nhà, giấy phép xây dựng,…Ngoài ra, phần mềm còn giúp tra cứu thông tin, trạng thái công trình xây dựng (diện tích, kích thước khu đất, thông tin về công trình xây dựng, cấp giấy chứng nhận, giấy phép xây dựng, cấp số nhà,..), tìm kiếm thửa đất,…

Đặc biệt, công tác kiểm tra phát hiện công trình xây dựng không phép được thực hiện thông qua việc nhập thời điểm cần kiểm tra, vị trí khu vực cần kiểm tra (khu phố, phường,…), hệ thống phần mềm sẽ tự phát hiện thống kê số lượng công trình có biến động (xây dựng mới), phát hiện công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng,… Nhờ đó, việc kiểm tra phát hiện, quản lý những công trình xây dựng mới, trái phép, không phép,… được nhanh chóng, chính xác và thuận lợi hơn.