PGS-TS Nguyễn Nhị Điền nguyên là Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.


Sinh năm 1957. Nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

Lĩnh vực chuyên môn sâu: Vật lý hạt nhân.

Thành tựu khoa học: Tham gia xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt - nơi sản xuất đồng vị phóng xạ, phân tích kích hoạt neutron, nghiên cứu, huấn luyện cán bộ chuyên ngành hạt nhân. Chủ trì thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cấp viện, cấp bộ và cấp nhà nước, tiêu biểu là đề tài “Nghiên cứu phương án xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới và thực hiện một số tính toán nơtron và thủy nhiệt để nhận dạng lò phản ứng”; “Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và so sánh hệ thống nhà máy điện hạt nhân dùng lò VVER – 1000 giữa các loại AES-91, AES-92 và AES-2006”.

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014. Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012-2013. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2015.

Email: nndien@hcm.vnn.vn.