GS-TS Trần Đức Thiệp nguyên là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

GS-TS Trần Đức Thiệp (trái).

Sinh năm 1949. Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý hạt nhân.

Thành tựu khoa học: Là tác giả các công trình: Nghiên cứu hiệu ứng Messbauer; nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân với photon, neutron và ion nặng; nghiên cứu phản ứng quang phân hạch các hạt nhân nặng; nghiên cứu năng phổ hạt nhân; nghiên cứu các phương pháp và kỹ thuật hạt nhân phục vụ các ngành kinh tế - kỹ thuật. Chủ trì và tham gia khoảng 20 đề tài cấp nhà nước và cấp bộ. Đã công bố trên 150 công trình nghiên cứu trên các tạp chí, hội nghị khoa học quốc tế và quốc gia.

Giải thưởng: Huy chương Vì sự nghiệp KH&CN, bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Giải nhất giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2011 trong lĩnh vực khoa học tự nhiên với công trình “Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và các phản ứng hạt nhân”.

Email: tdthiep@iop.vast.ac.vn.