Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications vào tháng 12/2020, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford và Đại học Cambridge (Anh) đã tìm ra cách giúp máy bay thu khí carbon dioxide (CO2) từ khí quyển và đốt cháy nó làm nhiên liệu.

Ảnh: Pxhere
Ảnh: Pxhere

Trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu có thể thu nhận và chuyển đổi khí CO2 trực tiếp thành nhiên liệu phản lực bằng cách sử dụng chất xúc tác dựa trên sắt. Đây không phải chất xúc tác đầu tiên có khả năng chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu, nhưng là chất xúc tác đầu tiên sử dụng một thứ rẻ tiền như sắt để làm như vậy.

Máy bay phản lực rất quan trọng đối với việc đi lại của con người và vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới, nhưng chúng không thực sự thân thiện với môi trường. Khi nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy, các hydrocacbon sẽ biến đổi thành khí nhà kính CO2 và nước, đồng thời giải phóng năng lượng. Kết quả nghiên cứu mới về cơ bản đảo ngược quá trình tự nhiên này.