Trang AB vừa công bố danh sách 10 xe hơi an toàn nhất trong tầm giá dưới 30.000 USD. Những mẫu xe này đều đạt được chứng nhận 5 sao từ Cục Quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện Bảo hiểm & An toàn đường bộ Mỹ (IIHS).

1. Toyota Camry 2017 (23.070 USD).
1. Toyota Camry 2017 (giá khởi điểm: 23.070 USD).

2. Toyota Corolla 2017 (giá khởi điểm: 18.500 USD).
2. Toyota Corolla 2017 (giá khởi điểm: 18.500 USD).

3. Honda Fit 2017 (giá khởi điểm: 16.090 USD).
3. Honda Fit 2017 (giá khởi điểm: 16.090 USD).

4. Mazda 3 2017 (giá khởi điểm: 17.845 USD).
4. Mazda 3 2017 (giá khởi điểm: 17.845 USD).

5. Hyundai Elantra 2017 (giá khởi điểm: 17.150 USD).
5. Hyundai Elantra 2017 (giá khởi điểm: 17.150 USD).

6. Subaru WRX 2017 (giá khởi điểm: 26.995 USD).
6. Subaru WRX 2017 (giá khởi điểm: 26.995 USD).

7. Chevrolet Malibu 2017 (giá khởi điểm: 21.680 USD).
7. Chevrolet Malibu 2017 (giá khởi điểm: 21.680 USD).

8. Honda Accord 2017 (giá khởi điểm: 22.455 USD).
8. Honda Accord 2017 (giá khởi điểm: 22.455 USD).

9. Nissan Altima 2017 (giá khởi điểm: 22.500 USD).
9. Nissan Altima 2017 (giá khởi điểm: 22.500 USD).

10. Acura ILX 2017 (giá khởi điểm: 27.990 USD).
10. Acura ILX 2017 (giá khởi điểm: 27.990 USD).

* Lưu ý: Mức giá này không áp dụng tại thị trường Việt Nam.