Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp, đó là sự tự động của hệ thống máy móc, tốc độ tương tác nhanh hơn, dữ liệu chi tiết hơn, sâu hơn, cập nhật thời gian thực.


Đó là những thay đổi từ sở hữu sang chia sẻ, từ vận hành sang đổi mới sáng tạo, từ chia sẻ sang kiến tạo giá trị, từ cố định sang bất định. Nếu như trước đây, một doanh nghiệp chỉ vận hành hệ thống, quy trình thì nay luôn luôn phải suy nghĩ để đổi mới, sáng tạo lại mô hình, quy trình theo thời gian. Các doanh nghiệp phải thay đổi một cách rất nhanh chóng.

Chỉ thay đổi thôi chưa đủ, vấn đề là phải có năng lực biến hình nhanh để đáp ứng được nhu cầu mới, nếu không sẽ gặp khó khăn. Ví dụ sự thay đổi của các doanh nghiệp taxi truyền thống như Vinasun, Mai Linh diễn ra quá chậm, đã 3 năm kể từ khi Grab và Uber xuất hiện nhưng họ vẫn loay hoay với câu hỏi nên thay đổi hay không? Nếu tốc độ thay đổi quá chậm sẽ không thể nào thành công được.