PGS-TS Nguyễn Hoàng Nam hiện là giảng viên cao cấp khoa Vật lý, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.


Sinh năm 1979, giảng viên cao cấp khoa Vật lý, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý chất rắn, khoa học vật liệu, công nghệ nano

Thành tựu: Chủ trì và tham gia các đề tài cấp bộ và cấp nhà nước trong lĩnh vực vật lý chất rắn, khoa học vật liệu và công nghệ nano. Trong đó có các đề tài nghiên cứu chế tạo hạt nano và hạt nano đa chức năng, thử nghiệm ứng dụng trong lĩnh vực y sinh và trong nông nghiệp, môi trường.

Các ứng dụng tiêu biểu gồm phát hiện tế bào ung thư, đánh dấu tế bào, tách chiết DNA, đo nồng độ glucose trong máu, diệt khuẩn trong y tế, nông nghiệp, lọc kim loại nặng trong nước... Là tác giả và đồng tác giả của hơn 30 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế.

Email: namnh@hus.edu.vn.