Trang chủ Search

y-sinh - 2 kết quả

Chương trình KC-4.0/19-30 kêu gọi đề xuất nhiệm vụ

Chương trình KC-4.0/19-30 kêu gọi đề xuất nhiệm vụ

Chương trình KC-4.0/19-30 tập trung vào các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 và chú trọng những đề xuất nhiệm vụ do các bộ, ngành, UBND tỉnh, đặt hàng.
Tiềm năng ứng dụng vật liệu nano từ: Từ vận tải thuốc chính xác đến phát hiện COVID

Tiềm năng ứng dụng vật liệu nano từ: Từ vận tải thuốc chính xác đến phát hiện COVID

Trong bài giảng “Thời cơ cho vật liệu nano từ sinh học và theo dõi sức khỏe” sáng 24/8 tại Hà Nội, GS Phan Mạnh Hưởng - Giám đốc Phòng thí nghiệm Cảm biến và Vật liệu tiên tiến, Khoa Vật lý, ĐH Nam Florida, Mỹ, trình bày những cơ hội đang nổi lên và cả những thách thức hiện tại trong việc ứng dụng vật liệu nano từ vào theo dõi sức khỏe.