GS-TSKH Trần Duy Quý hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương; Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam.


Sinh năm 1948. Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương; Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam; nguyên Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp.

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ sinh học, đa dạng sinh học, di truyền và chọn tạo giống cây.

Thành tựu khoa học: Là tác giả của gần 30 giống lúa đang được sử dụng tại Việt Nam. Các nghiên cứu tiêu biểu gồm: Đánh giá mùi thơm và gene kiểm tra mùi thơm của các giống lúa địa phương và cải tiến (đồng tác giả); tạo cây thuốc lá chuyển gene mang gene côn trùng bộ cánh cứng cry8Da bằng vi khuẩn A.tumefac (đồng tác giả); hoàn thiện quy trình công nghệ vi nhân giống để phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế phục vụ chương trình nông - lâm nghiệp bền vững của Việt Nam.

Giải thưởng: Giải thưởng Nhà nước 2005 cho những đóng góp về phát triển lúa lai. Giải Vifotec các năm 1997, 2000, 2006 cho việc chọn tạo các giống lúa mới DT10, DT11, các giống đậu tương mới DT02, DT2006, công nghệ chọn tạo giống lúa lai 2 dòng. Giải thưởng của Tổ chức Phát triển nông nghiệp châu Á - Thái Bình Dương năm 1995, giải thưởng của Tổ chức Nông - Lương quốc tế và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế năm 2014 về công trình đột biến tạo giống lúa.

Email: duyquyvaas@gmail.com. Điện thoại: 0913232858.