Trang F2M vừa công bố danh sách 10 thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới nửa đầu năm 2017. Dẫn đầu là Toyota với doanh số 4.280.437 chiếc.

1. Toyota (doanh số: 4.280.437 chiếc).
1. Toyota (doanh số: 4.280.437 chiếc).

2. Volkswagen (doanh số: 3.222.451 chiếc).
2. Volkswagen (doanh số: 3.222.451 chiếc).

3. Ford (doanh số: 3.064.158 chiếc).
3. Ford (doanh số: 3.064.158 chiếc).

4. Nissan (doanh số: 2.518.903 chiếc).
4. Nissan (doanh số: 2.518.903 chiếc).

5. Honda (doanh số: 2.507.981 chiếc).
5. Honda (doanh số: 2.507.981 chiếc).

6. Hyundai (doanh số: 2.089.810 chiếc).
6. Hyundai (doanh số: 2.089.810 chiếc).

6. Hyundai (doanh số: 2.089.810 chiếc).
7. Chevrolet (doanh số: 1.901.934 chiếc).

8. Renault (doanh số: 1.337.123 chiếc).
8. Renault (doanh số: 1.337.123 chiếc).

9. Kia (doanh số: 1.330.867 chiếc).
9. Kia (doanh số: 1.330.867 chiếc).

10. Mercedes-Benz (doanh số: 1.278.720 chiếc).
10. Mercedes-Benz (doanh số: 1.278.720 chiếc).