Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua smartphone và máy tính bảng, Khoa học & Phát triển xin đăng tải bảng giá iPhone và iPad tháng 9/2017. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

So với tháng 8, giá iPhone thay đổi đáng kể với việc giảm giá của nhiều mẫu smartphone như iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus:

iPhone 7 Plus phiên bản 256GB giảm từ 25,99 triệu đồng xuống còn 24,99 triệu đồng.

iPhone 7 Plus phiên bản 128GB giảm từ 23,99 triệu đồng xuống còn 23,49 triệu đồng (phiên bản màu đỏ) và 22,99 triệu đồng (phiên bản màu khác).

iPhone 7 Plus phiên bản 32GB giảm từ 21,99 triệu đồng xuống còn 20,99 triệu đồng.

iPhone 7 phiên bản 256GB giảm từ 21,99 triệu đồng xuống còn 20,99 triệu đồng.

iPhone 7 phiên bản 128GB giảm từ 19,99 triệu đồng xuống còn 19,49 triệu đồng.

iPhone 7 phiên bản 32GB giảm từ 17,99 triệu đồng xuống xòn 17,49 triệu đồng.

iPhone 6s Plus phiên bản 128GB giảm từ 21,99 triệu đồng xuống còn 19,99 triệu đồng.

Trong khi đó, giá iPad không thay đổi so với tháng 8.

Tháng 9 này, iPhone 7 Plus và iPhone 7 đua nhau giảm giá.
Tháng 9 này, iPhone 7 Plus và iPhone 7 đua nhau giảm giá. Nguồn: PhoneArena.

Bảng giá iPhone tháng 9/2017:

iPhone 7 Plus
Phiên bản 256GB: 24,99 triệu đồng.
Phiên bản 128GB: 23,49 triệu đồng (phiên bản màu đỏ) và 22,99 triệu đồng (phiên bản màu khác).
Phiên bản 32GB: 20,99 triệu đồng.

iPhone 7
Phiên bản 256GB: 20,99 triệu đồng.
Phiên bản 128GB: 19,49 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 17,49 triệu đồng.

iPhone 6s Plus
Phiên bản 128GB: 21,99 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 15,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 13,99 triệu đồng.

iPhone 6s
Phiên bản 128GB: 16,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 13,99 triệu đồng.

iPhone 6 Plus
Phiên bản 64GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 11,99 triệu đồng.

iPhone 6
Phiên bản 32GB: 8,99 triệu đồng.

iPhone SE
Phiên bản 64GB: 11,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 8,99 triệu đồng.

iPhone 5S 16GB: 5,99 triệu đồng.

iPad Pro 12,9 inch Wi-Fi Cellular 2017.
iPad Pro 12,9 inch Wi-Fi Cellular 2017. Nguồn: PhoneArena.

Bảng giá iPad tháng 9/2017

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi Cellular (2017)
Phiên bản 512GB: 31,49 triệu đồng.
Phiên bản 256GB: 26,49 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 23,99 triệu đồng.

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi (2017)
Phiên bản 256GB: 23,49 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 20,99 triệu đồng.

iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi Cellular
Phiên bản 128GB: 26,99 triệu đồng.
iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi
Phiên bản 128GB: 23,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 19,99 triệu đồng.

iPad Pro 10.5 inch Wi-Fi Cellular (2017)
Phiên bản 512GB: 26,99 triệu đồng.
Phiên bản 256GB: 22,49 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 19,99 triệu đồng.

iPad Pro 10.5 inch Wi-Fi (2017)
Phiên bản 256GB: 19,49 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 16,99 triệu đồng.

iPad Pro 9.7 inch Wi-Fi Cellular
Phiên bản 256GB: 23,99 triệu đồng
Phiên bản 128GB: 20,49 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 17,99 triệu đồng.

iPad Pro 9.7 inch Wi-Fi
Phiên bản 256GB: 21,99 triệu đồng.
Phiên bản 128GB: 17,49 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 14,99 triệu đồng.

iPad Air 2 Wi-Fi Cellular 128GB: 15,49 triệu đồng.

iPad Air Wi-Fi Cellular 32GB: 13,99 triệu đồng.

iPad 2017 Wi-Fi Cellular
Phiên bản 128GB: 14,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 12,99 triệu đồng.

iPad 2017 Wi-Fi
Phiên bản 128GB: 10,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 8,99 triệu đồng.

iPad Mini 4 Wi-Fi Cellular
Phiên bản 128GB: 13,99 triệu đồng.
Phiên bản 32GB: 12,99 triệu đồng.

iPad Mini 4 Wi-Fi
Phiên bản 128GB: 10,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 8,99 triệu đồng.

iPad Mini 3 Wi-Fi 16GB: 9,99 triệu đồng.

iPad Mini 2 Wi-Fi
Phiên bản 32GB: 6,99 triệu đồng.
Phiên bản 16GB: 5,99 triệu đồng.

iPad Mini Wi-Fi Cellular 16GB: 8,99 triệu đồng.