Đại học Quốc gia Thành Công (National Cheng Kung University) - một trong ba đại học hàng đầu tại Đài Loan - đang tìm kiếm cơ hội chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) bằng sáng chế/hợp tác nghiên cứu hoặc sản xuất tại Việt Nam.