Cùng nhìn lại chặng đường hơn 20 năm của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương qua các con số.