Elon Musk đang nỗ lực hiện thực hóa tham vọng đưa con người lên sao Hỏa với việc sắp xây dựng nhà máy chế tạo tên lửa khổng lồ BFR tại California.