Internet of Things (IoT) được ví là "cuộc cách mạng công nghiệp kế tiếp", đang và sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt là vào năm 2020. Cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản về IoT thông qua một số câu hỏi dưới đây.