Ngày 09/7/2020, Đại hội Đảng bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Tùng, Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đồng chí Nguyễn Duy Pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phụ trách Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN; đồng chí Trần Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN; đồng chí Phạm Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc các đơn vị tại Hà Nội của Viện NLNTVN.

Thay mặt Đảng ủy Viện, đồng chí Phạm Quang Minh đã trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Viện và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Viện NLNTVN đã thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ Bộ KH&CN. Đảng ủy Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thảo luận khi học tập, quán triệt Nghị quyết luôn được coi trọng. Nhận thức sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Với những kết quả và thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Viện NLNTVN luôn được đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong giai đoạn 2015-2020, mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, đảng viên của Viện NLNTVN đã nỗ lực xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học, triển khai đề tài các cấp, Viện NLNTVN đã có một số giải pháp về sở hữu trí tuệ, nhiều kết quả được đưa vào ứng dụng. Điều này được thể hiện qua số công trình đăng tải trong nước và quốc tế của Viện tăng đều hàng năm. Về công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm và chỉ đạo sát sao, nhiều cán bộ trẻ được gửi đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga… Một số nhóm nghiên cứu mạnh đã hình thành và có kết quả nghiên cứu tốt; Viện NLNTVN đã thúc đẩy hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) làm tốt vai trò Viện là đầu mối quốc gia trong Hiệp định Hợp tác Vùng (RCA), hợp tác với FNCA, hợp tác với ROSATOM trong xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ hạt nhân, Viện Dubna; Hợp tác với Ấn Độ, Nga, Pháp, Nhật Bản, Lào, Campuchia.

Trong các năm 2015, 2017 và 2019, Viện đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 11, 12, 13; Công tác xuất bản Tạp chí KH&CN hạt nhân bằng tiếng Anh, ấn phẩm thông tin KH&CN hạt nhân đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Cùng với đó, các đơn vị trong Viện đã phối hợp với doanh nghiệp để đẩy mạnh việc triển khai đưa kỹ thuật hạt nhân, công nghệ bức xạ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội. Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ hạt nhân (RCNEST), Viện đang tiến hành công tác lựa chọn địa điểm, chuẩn bị các nội dung về kỹ thuật - công nghệ, văn bản pháp lý, thông tin truyền thông, đánh giá tác động môi trường và đào tạo nguồn nhân lực.

Về phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo của Đảng bộ Viện NLNTVN đã xác định: Đây là giai đoạn xây dựng và thực hiện chương trình KH&CN nói chung và chương trình KH&CN ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình nói riêng, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự án RCNEST phù hợp với đường lối phát triển kinh tế xã hội do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện NLNTVN nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI về “Những vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho các cán bộ và Đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và tổ chức Viện. Tập trung công tác xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh để lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Viện NLNTVN.
Tại Đại hội, đồng chí Trần Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NLNTVN trình bày Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ của Viện NLNTVN giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu xây dựng Viện ngày càng lớn mạnh, luôn luôn là cơ quan nghiên cứu, triển khai và ứng dụng hàng đầu của đất nước về năng lượng nguyên tử, trong đó có các Viện, Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành, triển khai ứng dụng công nghệ bức xạ, đồng vị phóng xạ và kỹ thuật hạt nhân trên toàn quốc; đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT), đạt tầm khu vực và quốc tế, thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyển giao công nghệ ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ, các kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế – xã hội.

Với chủ đề của năm 2020 bắt đầu từ “Phát triển năng lực triển khai xây dựng lò nghiên cứu mới”, trong giai đoạn 5-7 năm tới, Viện NLNTVN sẽ triển khai thành công dự án RCNEST, với lò nghiên cứu mới, xây dựng năng lực, đào tạo nguồn nhân lực, dần dần thực sự đưa nghiên cứu, ứng dụng NLNT của Việt Nam lên một tầm cao mới, đóng góp thực sự hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhiệm vụ chính của Viện NLNTVN trong giai đoạn tới: Thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Về định hướng phát triển nghiên cứu ứng dụng, tiếp tục phát triển các hướng nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh có uy tín về lĩnh vực khoa học hạt nhân, vật lý hạt nhân, vật lý nơtron, vật lý lò phản ứng, hóa học và sinh học phóng xạ v.v; Duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực trong nghiên cứu xử lý và chế biến quặng phóng xạ và nguyên tố hiếm, phối hợp với doanh nghiệp mở rộng nghiên cứu và xử lý sâu quặng sa khoáng biển, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, từng bước đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng các nguyên tố đất hiếm trong công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Phát triển các sản phẩm công nghệ mới trong lĩnh vực phân bón, thức ăn gia súc, nuôi trồng thuỷ hải sản, chế phẩm kích thích tăng trưởng và bảo vệ thực vật, chế phẩm phòng và trị nấm bệnh thực vật,… cho nền nông nghiệp sạch, bền vững; Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ bức xạ tại các đơn vị ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Đà Nẵng; Đẩy mạnh công bố quốc tế có giá trị.

Về triển khai các dự án trong giai đoạn 2021-2025: Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác phối hợp với các cơ quan Bộ ngành liên quan, triển khai khẩn trương Dự án RCNEST, trước mắt là triển khai tốt các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của Dự án, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lập báo cáo Nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Trung tâm với lò nghiên cứu mới, công suất 10 MWt; Xây dựng Mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường Quốc gia, triển khai tích cực Trung tâm hợp tác với IAEA, đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng kỹ thuật hạt nhân và ứng dụng đồng vị trong lĩnh vực nước, môi trường; Đầu tư nâng cấp và tăng cường an toàn lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt, để lò Đà Lạt tiếp tục vận hành thêm ít nhất 10 năm tiếp theo, mua thêm nhiên liệu mới cho lò nghiên cứu; Nâng cấp Phòng chuẩn liều bức xạ cấp quốc gia, thiết lập phòng chuẩn liều bức xạ gamma ở mức xạ trị; nghiên cứu đánh giá liều nghề nghiệp, liều bệnh nhân trong y tế, kiểm soát liều chiếu trong; Xây dựng cơ sở tại Đà Nẵng thành cơ sở nghiên cứu ứng dụng bức xạ đạt tầm khu vực và quốc tế đẩy mạnh dịch vụ chiếu xạ tại cơ sở Đà Nẵng phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Miền Trung).

Về đào tạo nguồn nhân lực: Xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể đối với từng hướng nghiên cứu ưu tiên; Tìm kiếm các nguồn kinh phí cho đào tạo; Gửi cán bộ sang đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hàng đầu; Đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia nghiên cứu.

Về hợp tác quốc tế và trong nước: Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế đa phương và song phương, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế với IAEA, hợp tác vùng (FNCA, RCA); Hợp tác chặt chẽ với Liên bang Nga trong triển khai Dự án RCNEST; Tích cực triển khai các nhiệm vụ hợp tác với các nước Lào, Campuchia, Myanmar về năng lượng nguyên tử; Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong nước để triển khai các nhiệm vụ chung, tập hợp nguồn lực và nguồn nhân lực, đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, đẩy mạnh uy tín quốc tế của Việt Nam).

Ngoài ra, Đại hội cũng được nghe đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện NLNTVN và các đảng viên điển hình tiên tiến trình bày tham luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện NLNTVN và Đảng bộ Bộ KH&CN.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN đã đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc cho Đại hội Đảng của Viện NLNTVN và Đề án Đại hội đã được Đảng ủy Bộ KH&CN phê duyệt để đảm bảo sự thành công của Đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị các cấp đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi của các đảng viên thuộc chi bộ cấp cơ sở một cách công khai, dân chủ và các ý kiến đóng góp cần được tổng hợp về Đảng ủy cấp trên để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ KH&CN.

Đồng chí Trần Văn Tùng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành quả của tập thể cấp ủy, lãnh đạo và Đảng bộ Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Viện cần lưu ý quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo phù hợp với thời điểm, tình hình thực tế của đơn vị. Về phía Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời, toàn diện các mặt nhưng cũng tập trung suy nghĩ tạo ra sự kết nối giữa các nhà khoa học và các doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu của Viện ra thị trường bằng cách phối hợp chặt chẽ với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Lãnh đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể, đảng viên để xây dựng môi trường làm việc, nề nếp sinh hoạt trong đảng bộ đoàn kết, dân chủ, công bằng; Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, tăng cường tiềm lực nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận để phát huy được trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý, viên chức và người lao động của Viện trong giai đoạn tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện NLNTVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện NLNTVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 13 đồng chí là đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020 - 2025.