Vừa qua, Sở KH&CN Hà Nội tổ chức Hội nghị mở hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018.


Trước đó, Sở KH&CN đã đăng tải công khai danh mục 79 nhiệm vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhận được hồ sơ của 86 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 77 nhiệm vụ. Trong đó có 2 đề án khoa học, 60 đề tài nghiên cứu và 15 dự án sản xuất thử nghiệm, thuộc các lĩnh vực: Công nghệ công nghiệp, tự động hóa, quy hoạch giao thông, xây dựng, phát triển nông nghiệp, công nghệ sinh học… 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin không có đăng ký.

Sau khi kết thúc mở hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tiến hành rà soát để xác định tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo tới các cá nhân, tổ chức có hồ sơ không đạt tiêu chuẩn. Sở sẽ thành lập các Hội đồng tư vấn để đánh giá, tuyển chọn ra các tổ chức, cá nhân tốt nhất thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018.

Giám đốc Sở KH&CN Lê Ngọc Anh cho biết, quy trình xét duyệt hồ sơ đã có nhiều cải tiến, dự kiến năm nay, quá trình xét duyệt sẽ được hoàn thành vào tháng 6, rút ngắn 3 tháng so với năm 2017 (năm 2017 đã rút ngắn được 3 tháng so với năm 2016).

Sở KH&CN sẽ tiếp tục cải tiến quy trình để việc xét chọn ngày càng nhanh gọn, chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 và 2019 đều có yêu cầu cam kết ứng dụng và bắt nguồn từ các sở, ngành, quận, huyện, sát với nhu cầu thực tiễn, như giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, nước thải, tắc nghẽn giao thông; cấp nước sinh hoạt; giao thông thông minh…