Đây là trường đầu tiên được Thủ tướng ký quyết định chuyển tên gọi từ “trường” thành “đại học”.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao các Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho các ông Lê Anh Tuấn, Huỳnh Quyết Thắng
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao các Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho GS.TS Lê Anh Tuấn, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Ngày 17/3, Bộ GD&ĐT đã trao Quyết định chuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội; các quyết định công nhận Hội đồng Đại học, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Hội đồng Đại học ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 có 23 thành viên, trong đó GS. Lê Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng. Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 là PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng.

Ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-TTg chuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành ĐH Bách khoa Hà Nội, đánh dấu một mốc chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường.

Đây là trường đầu tiên được Thủ tướng ký quyết định chuyển tên gọi từ “trường” thành “đại học”.