Các nhóm sẽ được tài trợ từ 250.000 – 700.000 AUD để triển khai những dự án mang nhiều ý nghĩa trong sản xuất, chế biến, phát triển thị trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình Aus4Innovation mở vòng tài trợ thứ 4. Ảnh: ĐSQ Úc
Chương trình Aus4Innovation mở vòng tài trợ thứ 4. Ảnh: ĐSQ Úc

Ngày 24/8, Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam Aus4Innovation tuyên bố mở vòng tài trợ mới trị giá 2 triệu AUD cho những dự án dựa trên công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Đây là vòng tài trợ thứ tư của Aus4Innovation kể từ năm 2018 đến nay. Ba vòng tài trợ trước đã cấp vốn khoảng 5,32 triệu AUD cho 12 dự án hợp tác giữa Úc và Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để giải quyết những thách thức khác nhau về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Tại vòng tại trợ lần này, các khoản tài trợ trị giá từ 250.000 – 700.000 AUD sẽ được trao trên cơ sở chấm điểm cạnh tranh cho các dự án có sự hợp tác giữa các đối tác ở hai nước. Mỗi dự án sẽ có tối đa 24 tháng để thực hiện các hoạt động đề xuất của mình.

Ngoài hỗ trợ tài chính, khoản tài trợ này cũng là cơ hội để các dự án có được kinh nghiệm nhân rộng và áp dụng thực tiễn, tích lũy kiến thức về môi trường kinh doanh và pháp lý tại Việt Nam, tăng hiểu biết về các vấn đề xã hội (như biến đổi khí hậu, giới, v.v.) và kỹ năng hợp tác; và mở rộng mạng lưới thông qua tương tác với các bên liên quan như Cơ quan khoa học quốc gia Úc (CSIRO), Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và các đối tác, đơn vị nhận tài trợ khác.

“Ở vòng này, với trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao ứng phó với biến đổi khí hậu, một chủ đề mới nổi ở Việt Nam, chúng tôi mong đợi được thấy những giải pháp đổi mới được đồng kiến tạo thông qua hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị từ hai nước”, ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Úc tại Việt Nam chia sẻ.

Vòng tài trợ này sẽ hướng đến các ý tưởng ứng dụng công nghệ để giải quyết một số thách thức như:

• Cải thiện năng suất trong sản xuất và chế biến nông nghiệp, ví dụ, ít sử dụng ít đầu vào sản xuất hơn, giảm tổn thất sau thu hoạch hoặc tái sử dụng chất thải nông nghiệp.

• Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nông nghiệp như đất, nước, phân bón, thuốc trừ sâu v.v

• Tạo điều kiện phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu cho các sản phẩm nông nghiệp, ví dụ, số hóa truy xuất nguồn gốc hoặc các sáng kiến để cải thiện chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

• Góp phần thích ứng/giảm nhẹ biến đổi khí hậu và tăng sức chống chịu với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp.

• Đảm bảo lợi ích cho các nhóm yếu thế, bao gồm phụ nữ, người khuyết tật, dân tộc thiểu số hoặc cộng đồng sống ở các khu vực kém phát triển hoặc chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Các dự án sẽ được đánh giá theo sáu nguyên tắc cốt lõi, bao gồm: mức độ đối tác giữa phía Việt Nam và Úc; bản chất đổi mới sáng tạo của ứng dụng công nghệ; mức độ sẵn sàng triển khai; phù hợp với các kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam; sự tham gia của khu vực tư nhân; và các tác động xã hội, kinh tế, môi trường mà các ý tưởng/hoạt động có thể mang lại cho người dân và cộng đồng.

Các tổ chức quan tâm có thể xem hướng dẫn và đăng ký hồ sơ online tại đây, muộn nhất vào ngày 25/9/2023.

Chương trình Aus4Innovation là một cam kết hỗ trợ 10 năm (2018-2028) của chính phủ Úc dành cho Việt Nam, với tổng ngân sách 33,5 triệu AUD, nhằm củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam, hướng đến phát triển kinh tế xã hội bền vững và bao trùm.