Trung Quốc là quốc gia đầu tư mạnh nhất vào năng lượng sạch trong năm 2024, tiếp theo là châu Âu và Mỹ.

Đầu tư toàn cầu vào năng lượng sạch trong năm nay dự kiến sẽ gấp đôi số tiền đầu tư vào năng lượng hóa thạch, nhờ vào sự cải thiện về chuỗi cung ứng và giảm chi phí cho các công nghệ sạch, theo báo cáo “Đầu tư năng lượng thế giới năm 2024” do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố vào tháng 6/2024.

Báo cáo cho biết, tổng đầu tư năng lượng trên toàn thế giới ​​​​sẽ lần đầu tiên vượt quá 3 nghìn tỷ USD vào năm 2024, với khoảng 2 nghìn tỷ USD dành cho các công nghệ sạch bao gồm năng lượng tái tạo, xe điện, năng lượng hạt nhân, lưới điện, lưu trữ năng lượng, nhiên liệu khí thải thấp, cải thiện hiệu suất và máy bơm nhiệt. Khoản tiền còn lại, hơn 1 nghìn tỷ USD, sẽ dành cho việc đầu tư khai thác than, khí gas và dầu mỏ.

Trung Quốc là quốc gia đầu tư mạnh nhất vào năng lượng sạch trong năm 2024 (675 tỷ USD), tiếp theo là châu Âu (370 tỷ USD) và Mỹ (315 tỷ USD).

Nguồn: iea.org