Với việc chỉ cần 3,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, Audi RS3 Sportback 2018 chính là mẫu xe hơi cỡ nhỏ tăng tốc nhanh nhất trên thị trường thế giới hiện nay.

1. Audi RS3 Sportback 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 3,9 giây).
1. Audi RS3 Sportback 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 3,9 giây).

=2. Mercedes-AMG CLA 45 Coupe 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,1 giây).
=2. Mercedes-AMG CLA 45 Coupe 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,1 giây).

=2. BMW M2 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,1 giây).
=2. BMW M2 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,1 giây).

4. Ford Focus RS 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,7 giây).
4. Ford Focus RS 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,7 giây).

5. Subaru WRX STI 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,8 giây).
5. Subaru WRX STI 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 4,8 giây).

=6. Honda Civic Type R 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: gần 5 giây).
=6. Honda Civic Type R 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: gần 5 giây).

=6. Volkswagen Golf R 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: gần 5 giây).
=6. Volkswagen Golf R 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: gần 5 giây).

8. MINI John Cooper Works Hardtop 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,9 giây).
8. MINI John Cooper Works Hardtop 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 5,9 giây).

9. Hyundai Elantra Sport 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,4 giây).
9. Hyundai Elantra Sport 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,4 giây).

10. Kia Forte5 SX 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,6 giây).
10. Kia Forte5 SX 2018 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 6,6 giây).