Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe thể thao đáng mua nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu là chiếc Toyota 86 2018 với giá khởi điểm 26.255 USD.

1
1. Toyota 86 2018 (giá khởi điểm: 26.255 USD).

12. Honda Civic Si 2018 (giá khởi điểm: 24.100 USD).

3. Subaru WRX (giá khởi điểm: 26.995 USD).
3. Subaru WRX (giá khởi điểm: 26.995 USD).

4. Ford Fiesta ST 2018 (giá khởi điểm: 22.015 USD).
4. Ford Fiesta ST 2018 (giá khởi điểm: 22.015 USD).

5. Nissan 370Z 2018 (giá khởi điểm: 29.990 USD).
5. Nissan 370Z 2018 (giá khởi điểm: 29.990 USD).

6. Ford Mustang 2018 (giá khởi điểm: 25.585 USD).
6. Ford Mustang 2018 (giá khởi điểm: 25.585 USD).

7. Infiniti Q60 2018 (giá khởi điểm: 38.950 USD).
7. Infiniti Q60 2018 (giá khởi điểm: 38.950 USD).

8. Audi TT 2018 (giá khởi điểm: 60.925 USD).
8. Audi TT 2018 (giá khởi điểm: 60.925 USD).

9. BMW 2 Series 2018 (giá khởi điểm: 34.800 USD).
9. BMW 2 Series 2018 (giá khởi điểm: 34.800 USD).

10. Subaru BRZ 2018 (giá khởi điểm: 26.455 USD).
10. Subaru BRZ 2018 (giá khởi điểm: 26.455 USD).