Trang AB vừa liệt kê ra danh sách 10 xe coupe và compact rẻ nhất thế giới hiện nay. Dẫn đầu là chiếc Nissan Versa 1.6 S 2017 với giá 11.990 USD.

1. Nissan Versa 1.6 S 2017.
1. Nissan Versa 1.6 S 2017.


2. Mitsubishi Mirage ES 2017.
2. Mitsubishi Mirage ES 2017.


3. Chevrolet Spark LS 2017.
3. Chevrolet Spark LS 2017.

4. Ford Fiesta S 2017.
4. Ford Fiesta S 2017.

5. Kia Rio 2017.
5. Kia Rio 2017.

6. Smart Fortwo Pure Coupe 2017.
6. Smart Fortwo Pure Coupe 2017.

7. Fiat 500 Pop 2017.
7. Fiat 500 Pop 2017.

8. Chevrolet Sonic LS 2017.
8. Chevrolet Sonic LS 2017.

9. Toyota Yaris L 2017.
9. Toyota Yaris L 2017.

10. Honda Fit LX 2017.
10. Honda Fit LX 2017.