Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS vừa trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QTSP - một chứng nhận quan trọng trong quy định về định danh điện tử và dịch vụ tin cậy eIDAS của Liên minh châu Âu.

Như vậy, 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu hoàn toàn công nhận dịch vụ chữ ký số, con dấu điện tử đảm bảo của SAVIS.

Để đạt được chứng nhận này, sản phẩm do SAVIS cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc về dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số, quy trình quản lý, vận hành, an ninh hệ thống theo các tiêu chuẩn cao nhất của Quy định eIDAS và ISO/IEC 27001.

Nguồn: Internet.

Bên cạnh đó, giải pháp này cũng đáp ứng yêu cầu của pháp luật Việt Nam theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP và Thông tư 16/2019/TT-BTTTT.

Chứng nhận QTSP là tiền đề cho việc hợp pháp hóa các hợp đồng điện tử, văn bản, chứng từ điện tử ký kết giữa các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác EU. Điều này tạo lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường châu Âu, thực hiện các giao dịch điện tử, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang cản trở hoạt động giao thương truyền thống.