Truy cập vào trang web covid19.mic.gov.vn, người dân sẽ được cung cấp các tài liệu, dữ liệu cần thiết giúp phòng, chống dịch hiệu quả.


Giao diện của Cẩm nang phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: Ảnh chụp màn hình
Giao diện của Cẩm nang phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: Ảnh chụp màn hình

Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ TT&TT và Bộ Y tế xây dựng gồm 4 mục lớn: Mục Dữ liệu hiển thị trực quan các số liệu, thống kê về tình hình dịch trên cả nước; Mục Văn bản cung cấp thông tin và tính năng tìm kiếm văn bản, quy định, cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch; Mục Tuyên truyền cung cấp tư liệu dạng hình ảnh, video, infographics về các biện pháp phòng, chống dịch ; Mục Công nghệ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân có thể đóng góp nội dung cho Cẩm nang bằng cách gửi trực tuyến góp ý, nội dung đóng góp trên trang covid19.mic.gov.vn.

Trong thời gian tới, Cẩm nang sẽ tiếp tục được Bộ TT&TT và Bộ Y tế bổ sung, hoàn thiện để thực sự trở thành website không thể thiếu với người dân.