Theo báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ” (Government AI Readiness Index) mới nhất, Việt Nam đứng thứ 5/10 trong ASEAN, tăng một bậc so với năm trước, với điểm trung bình đạt 54,48 điểm (năm 2022 là 53,96).


Ảnh minh họa: INT
Ảnh minh họa: INT

Xét trên toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 59/193 quốc gia/vùng lãnh thổ (năm 2022 con số này là 55/181). Đây là năm thứ ba Việt Nam vượt qua ngưỡng trung bình của thế giới.

Để đánh giá, Oxford Insights dựa trên ba trụ cột gồm: Chính phủ, công nghệ và khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng. Trong đó, Việt Nam đạt 69,04 điểm ở trụ cột Chính phủ (quy định, chính sách, sẵn sàng thích ứng với thay đổi). Hai trụ cột còn lại gồm Công nghệ và Khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu và cơ sở hạ tầng, Việt Nam lần lượt đạt 37,82 và 56,58 điểm.

Báo cáo do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện hằng năm, kể từ năm 2017, trừ năm 2018.