Cụ thể, năm 2023, Trường ĐH Quốc gia TPHCM có 1.021 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục WoS/Scopus, chiếm gần ⅓ tổng số công bố của Trường.


n
ĐH Bách khoa TPHCM giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học. Ảnh: BK

Kết quả nghiên cứu của Trường còn được thể hiện ở số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ trong 10 tháng đầu năm 2023 là 157 với doanh thu 170 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, Trường thực hiện 17 nhiệm vụ từ các đề tài/dự án cấp quốc gia và quốc tế, với tổng số đơn sở hữu trí tuệ được cấp bằng là 18 đơn.

Bên cạnh đó, Trường tiếp tục dẫn đầu kiểm định chất lượng và xếp hạng quốc tế. Năm qua, 8 chương trình đào tạo của Trường đạt chứng nhận kiểm định ASIIN (chương trình tiêu chuẩn và tiếng Anh của các ngành Kiến trúc, Kỹ thuật môi trường, Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Thạc sĩ Khoa học máy tính) và 1 chương trình đào tạođạt chứng nhận AUN-QA (chương trình đào tạoKỹ thuật vật liệu - chương trình tiếng Anh).

Bên cạnh đó, Trường còn có 3 chương trình đào tạođạt nhãn kiểm định Châu Âu từ tổ chức ASIIN đầu tiên tại Việt Nam là chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm, chương trình đào tạo Kỹ thuật Môi trường và chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học Máy tính.

Với kết quả này, Trường đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế nhiều nhất, với 60 chương trình (gồm 52 chương trình đào tạo bậc đại học và 8 chương trình đào tạo bậc sau đại học), chiếm tỷ lệ 13% trong tổng số chương trình đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam.Nguồn: