Năm nay, BoA đã xây dựng hoàn chỉnh 3 chương trình công nhận mới và sẵn sàng nhận đơn đánh giá của các tổ chức.

Thông tin trên được ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA), cho biết tại Hội nghị tập huấn Chuyên gia kỹ thuật khu vực phía Nam ngày 16/4. Đây là Hội nghị thường niên BoA tổ chức tại TPHCM nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình đánh giá công nhận, cũng như tạo mối quan hệ gắn bó giữa chuyên gia kỹ thuật và BoA.

Tại hội nghị năm nay, các chuyên gia được cập nhật những quy định, thủ tục, cách thức, báo cáo,… liên quan đến hoạt động đánh giá, công nhận. Đồng thời, trao đổi những nội dung chuyên môn đánh giá thử nghiệm ở các lĩnh vực hóa, sinh, dược, y tế,…

Ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc BoA
Ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc BoA Ảnh: KA

Theo ông Vũ Xuân Thủy, năm 2020, BoA đã hoàn thành việc đánh giá chuyển đổi tiêu chuẩn phiên bản ISO/IEC 17025:2017 cho khoảng 1300 phòng thí nghiệm (PTN). Đồng thời, xem xét lại toàn diện hệ thống tài liệu của BoA sao cho phù hợp ISO/IEC 17011:2017.

BoA cũng thực hiện tốt cuộc đánh giá đồng đẳng của Tổ chức Hợp tác công nhận Phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Ngoài ra, BoA đã xây dựng và triển khai các Chương trình công nhận mới như Chứng chỉ rừng; Thẩm định và thẩm tra khí nhà kính; Thiết bị y tế; Thực hiện công tác tư vấn kiểm soát hoạt động của BoA và tham gia tư vấn quản lý hoạt động công nhận cho Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng và Bộ KH&CN.

tập huấn
Tập huấn chuyên môn cho các chuyên gia kỹ thuật Ảnh: KA

Ông Thủy cho biết thêm, hiện nay, BoA đã xây dựng hoàn chỉnh và triển khai đánh giá các chương trình công nhận mới như tổ chức sản xuất chất thử, thử nghiệm thành thạo và hệ thống quản lý chất lượng trong thiết bị y tế. Đồng thời, sẽ tiếp tục mở rộng nhanh các lĩnh vực công nhận mới theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu của thị trường, nhằm tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Theo ông Thủy, các khách hàng trong đánh giá công nhận luôn mong muốn được mở rộng phạm vi công nhận, nhanh chóng có chứng chỉ công nhận, giảm thiểu chi phí đánh giá, mang lại giá trị gia tăng cho đơn vị,… “Vì vậy, các chuyên gia kỹ thuật khi đánh giá cần đảm bảo việc đánh giá nhất quán với các chuyên gia ở từng lĩnh vực, chuyên môn khác nhau, để đồng lòng tìm ra phương án thỏa mãn yêu cầu chính đáng của khách hàng”, ông Thủy nhấn mạnh.

Trong thời kỳ Covid 19, hệ thống đánh giá của BoA và bản thân các chuyên gia kỹ thuật phải thích ứng sử dụng phương cách đánh giá mới - đánh giá từ xa. Ông Thủy cho rằng, mặc dù có nhiều rủi ro, thách thức của việc đánh giá từ xa như cách lựa chọn thông tin để giao tiếp khách hàng, thời gian đánh giá kéo dài, không có hồ sơ khi kiểm tra bằng chứng,… nhưng các chuyên gia kỹ thuật vẫn cần đảm bảo kết thúc cuộc đánh giá, đưa ra nhận định với độ tin cậy nhất định, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.