Tính đến tháng 7/2019, trên cả nước đã có 1.234 phòng thí nghiệm được công nhận, tăng hơn gấp đôi so với năm 2012.

Thông tin này được ông Vũ Xuân Thủy – Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ KH&CN cho biết tại Hội thảo “Tập huấn chuyên gia kỹ thuật khu vực phía Nam 2019”, do BoA tổ chức ngày 17/8 tại TPHCM.

Đây là Hội nghị thường niên do BoA tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình đánh giá công nhận cũng như tạo mối quan hệ gắn bó giữa chuyên gia kỹ thuật và BoA.

Tại hội nghị năm nay, các chuyên gia được cập nhật những quy định, thủ tục liên quan đến đánh giá phòng thí nghiệm; chia sẻ kỹ năng chuẩn bị, thực hiện đánh giá phòng thí nghiệm. Đồng thời, trao đổi những nội dung liên quan đến đánh giá thử nghiệm lĩnh vực hóa, sinh, dược theo tiêu chuẩn ISO/IEC/17025 hay yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, và quy định riêng liên quan của BoA.

Ông Vũ Xuân Thủy - Giám đốc BoA
Ông Vũ Xuân Thủy - Giám đốc BoA

Theo ông Vũ Xuân Thủy – Giám đốc BoA, trong thời gian qua, hoạt động công nhận vẫn tiếp tục phát triển tốt. BoA đã tăng cường nguồn lực, kể cả cán bộ của BoA và số lượng các chuyên gia thuê ngoài nhằm đảm bảo tốt nhất cho hoạt động công nhận. Tính đến tháng 7/2019, trên cả nước đã có 1.234 PTN (VILAS), 67 tổ chức chứng nhận (VICAS), 73 tổ chức giám định (VIAS), 107 PTN y tế (MED) đã được công nhận. Số lượng các PTN tăng nhanh theo từng năm. Nếu năm 2012 mới có 610 PTN được công nhận, thì đến năm 2019, con số này đã tăng gấp đôi, trong đó số PTN về Hóa chiếm nhiều nhất, gần 50%.

“Ngoài việc tổ chức công nhận trong nước, BoA còn tham gia hoạt động công nhận ở một số nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Brunei, Indonesia” – ông Thủy nói và cho biết, từ nay đến cuối năm 2019, BoA tiếp tục triển khai việc đánh giá chuyển đổi tiêu chuẩn phiên bản ISO/IEC 17025:2017 cho các phòng thí nghiệm.

Ngoài ra, thời gian tới, BoA hoàn thành việc xây dựng hai chương trình công nhận mới RMP (Chương trình công nhận các tổ chức sản xuất chất chuẩn) và PTP (Chương trình công nhận tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo).

Các bộ BoA chia sẻ hoạt động công nhận cùng các chuyên gia kỹ thuật
Cán bộ BoA chia sẻ hoạt động công nhận cùng các chuyên gia kỹ thuật

Ông Thủy cũng chia sẻ các PTN, tổ chức chứng nhận, giám định luôn mong muốn phạm vi công nhận được đồng nhất, nhanh chóng có chứng chỉ công nhận, giảm thiểu chi phí đánh giá, mang lại giá trị tốt hơn cho đơn vị,… “Vì vậy, các chuyên gia kỹ thuật khi đánh giá cần tìm hiểu thêm mong muốn, nhu cầu của các đơn vị để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho đơn vị. Đồng thời, cần đảm bảo việc đánh giá nhất quán với các chuyên gia ở từng lĩnh vực, chuyên môn khác nhau; nhằm giảm tối thiểu lượng chuyên gia đánh giá, đặc biệt là đối với những phòng thí nghiệm đa ngành” – ông Thủy nói.