Đây là cuộc thi do Ban Thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Cuộc thi tập trung tìm hiểu các luật: KH&CN; Chuyển giao công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Năng lượng nguyên tử; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Đo lường; Công nghệ cao; Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật về ngành khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn của Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ, Công đoàn Sở KH&CN các tỉnh, thành phố, Công đoàn hai Viện Hàn Lâm và Công đoàn các Bộ thuộc Khối thi đua I - Công đoàn Viên chức Việt Nam đều có thể tham gia.

Ban Tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi.
Ban tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi ngày 1/4/2024. Ảnh: MOST

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Công đoàn Bộ KH&CN tại địa chỉ https://Congdoan.most.gov.vn. Mỗi lần thi có một bộ câu hỏi (gồm 20 câu), trong đó có 20 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban tổ chức và một câu hỏi phụ.

Cuộc thi kéo dài ba tuần, từ ngày 29/4 đến hết ngày 19/5/2024. Sau mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả các cá nhân đoạt giải trên trang thông tin điện tử của Công đoàn Bộ KH&CN và một số báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức tổng kết, trao giải cho các cá nhân, tập thể đoạt giải cao nhất các Tuần.