Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TPHCM vừa được Hội đồng Cấp cao về Đánh giá nghiên cứu và Giáo dục đại học Pháp HCERES công nhận đạt chuẩn tái kiểm định với hiệu lực trong vòng 5 năm, không kèm theo điều kiện.

Năm 2017, Trường ĐH Bách khoa TPHCM là một trong bốn trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định của HCERES với hiệu lực kiểm định trong 5 năm (2017-2022). Tiếp nhận các nhận xét/khuyến nghị từ HCERES trong lần kiểm định đầu tiên, các đơn vị trong Trường đã lên kế hoạch cải tiến chất lượng theo bộ tiêu chuẩn mới năm 2022 của HCERES để chuẩn bị cho lần tái kiểm định này.

Theo đó, bộ tiêu chuẩn mới năm 2022 có 17 tiêu chuẩn thuộc ba lĩnh vực gồm quản lý chiến lược và vận hành; chính sách về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; chính sách về đào tạo và sinh viên của Trường. Trong đó đặc biệt đề cập đến nội dung “đổi mới sáng tạo” - cũng chính là một trong những công tác trọng tâm được Trường quan tâm đẩy mạnh trong giảng viên và người học.

Các chuyên gia HCERES đã thực hiện 22 phiên phỏng vấn với Ban giám hiệu, Hội đồng Trường, lãnh đạo Khoa/Phòng/Trung tâm, giảng viên, các doanh nghiệp đối tác, cựu sinh viên và sinh viên cũng như trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm để đưa ra kết luận toàn diện và chính xác nhất.

V
Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ảnh: Internet

HCERES được thành lập theo luật số 2013-660 ngày 22/7/2013 trên cơ sở Cơ quan đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (AERES) và kế thừa các hoạt động của cơ quan này.

Trung bình hằng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu, 600 chương trình đào tạo đại học, 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ. HCERES cũng đã thực hiện đánh giá và kiểm định quốc tế đối với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức giáo dục của Pháp ở nước ngoài, các đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế.