Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học AQAS (Đức), thuộc Hiệp hội đảm bảo chất lượng Châu Âu – ENQA, vừa cấp giấy công nhận đạt chất lượng kiểm định cho bảy chương trình đào tạo của Khoa Cơ khí và Khoa Điện - Điện tử của Trường ĐH Bách khoa TPHCM.

Trong số bảy chương trình đào tạo, có ba chương trình của Khoa Cơ khí đạt kiểm định mới, gồm: Kỹ thuật Dệt, Công nghệ Dệt may, và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (gồm chương trình tiêu chuẩn và chương trình dạy, học bằng tiếng Anh). Bốn chương trình đào tạo của Khoa Điện - Điện tử gồm: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện - Điện tử.

Theo Trường Đại học Bách khoa TPHCM, trong báo cáo kiểm định, Hội đồng chuyên gia AQAS đánh giá cao các chương trình đạt kiểm định lần này và cho biết, đó cũng là cơ sở cho thấy công tác học thuật tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM đang được triển khai một cách hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí quốc tế.

Giờ thực hành của sinh viên khoa Điện - Điện tử
Giờ thực hành của sinh viên khoa Điện - Điện tử. Ảnh: BK

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm định, nội dung đào tạo phải gắn liền với thực tiễn, đáp ứng tốt các chuẩn đầu ra và yêu cầu của các bên liên quan, đặc biệt là nhà tuyển dụng và thị trường lao động. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng giảng dạy như tài liệu học tập, trang thiết bị phòng thí nghiệm - thực hành, phương tiện dạy học, hệ thống mạng - máy tính, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phải được nhà trường đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa…

Sinh viên học các chương trình được AQAS kiểm định sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên hoặc chuyển đổi tín chỉ với các chương trình khác được AQAS kiểm định hoặc với trường đại học ở châu Âu. Đồng thời, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm ở châu Âu và quốc tế.

Tính đến nay, Trường ĐH Bách khoa TPHCM có tổng số 64 chương trình đạt kiểm định quốc tế, tiếp tục ở vị trí dẫn đầu cả nước.