Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trao Chứng nhận đạt kiểm định cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn châu Âu của Hội đồng cấp cao Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) chu kỳ 2 cho bốn đại học/trường đại học.

Đó là Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước đó, vào tháng 6/2017, cả bốn cơ sở này đều đã được HCERES đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học với hiệu lực năm năm, từ 2017 – 2022, sau đó được gia hạn đến cuối năm 2023.

HCERES là tổ chức kiểm định uy tín của Pháp được công nhận bởi Hiệp hội Đảm bảo chất lượng châu Âu và Bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học châu Âu.

v
Các cơ sở giáo dục đại học nhận chứng nhận đạt chuẩn HCERES. Ảnh: BK

Để chuẩn bị cho công tác tái kiểm định sau năm năm, cả bốn cơ sở giáo dục đại học đã chuẩn bị báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của HCERES phiên bản mới năm 2022 gồm ba lĩnh vực, 17 tiêu chuẩn, và 122 tiêu chí. Ba lĩnh vực gồm Quản lý chiến lược và điều hành; Chính sách về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đưa khoa học vào cuộc sống; Chính sách về giáo dục, người học và môi trường.

Việc nhận được chứng nhận từ HCERES chứng tỏ các đơn vị đã đạt được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Đồng thời, đây cũng là một dấu mốc để các cơ sở giáo dục đại học cải tiến chất lượng, điều hành, nâng cao các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phục vụ xã hội.