Do bị thương một chân nên con sư tử đực đã không còn đủ sức mạnh để chống trả trước sự tấn công của bầy linh cẩu.

Dù có sức mạnh và kích thước lớn hơn bất cứ con linh cẩu nào, nhưng chú sư tử đực vẫn phải chịu “lép vế” trước sự tấn công của cả bầy linh cẩu. Bên cạnh đó, việc chân sau dính chấn thương khá nặng cũng làm “con mèo lớn” không còn đủ sức chống trả.

Bầy linh cẩu bao vây sư tử đực.
Bầy linh cẩu bao vây sư tử đực.

Tuy vậy, bầy linh cẩu cũng chẳng dám làm gì ngoài việc cố gắng hù dọa “lãnh chúa vùng đồng cỏ”.

- Video: Sư tử đực bị bầy linh cẩu ăn hiếp khi “sa cơ lỡ vận”. Nguồn: Maasai mara Sightings.