Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe sedan “sang chảnh” nhất trong tầm giá dưới 30.000 USD. Trong đó có một số mẫu phổ biến ở thị trường Việt Nam như Kia Optima, Hyundai Sonata, Toyota Camry, Honda Accord, Subaru Legacy.

1. Buick Regal Sportback 2018 (giá khởi điểm: 24.990 USD).
1. Buick Regal Sportback 2018 (giá khởi điểm: 24.990 USD).

2. Acura ILX 2018 (giá khởi điểm: 29.4000 USD).
2. Acura ILX 2018 (giá khởi điểm: 29.4000 USD).

3. Kia Optima 2018 (giá khởi điểm: 27.900 USD).
3. Kia Optima 2018 (giá khởi điểm: 27.900 USD).

4. Chevrolet Malibu 2018 (giá khởi điểm: 22.555 USD).
4. Chevrolet Malibu 2018 (giá khởi điểm: 22.555 USD).

5. Hyundai Sonata 2018 (giá khởi điểm: 27.400 USD).
5. Hyundai Sonata 2018 (giá khởi điểm: 27.400 USD).

6. Honda Accord 2018 (giá khởi điểm: 23.570 USD).
6. Honda Accord 2018 (giá khởi điểm: 23.570 USD).

7. Toyota Camry 2018 (giá khởi điểm: 23.500 USD).
7. Toyota Camry 2018 (giá khởi điểm: 23.500 USD).

8. Subaru Legacy 2018 (giá khởi điểm: 29.095 USD).
8. Subaru Legacy 2018 (giá khởi điểm: 29.095 USD).

9. Volkswagen Passat 2018 (giá khởi điểm: 29.595 USD).
9. Volkswagen Passat 2018 (giá khởi điểm: 29.595 USD).

10. Kia Forte 2018 (giá khởi điểm: 21.600 USD).
10. Kia Forte 2018 (giá khởi điểm: 21.600 USD).