Tờ Top 101 News vừa liệt kê ra danh sách 10 chiếc xe hơi rẻ nhất thế giới hiện nay. Đứng đầu là chiếc Versa Sedan S với giá 12.815 USD (tương đương 300,26 triệu đồng).

1. Versa Sedan S (giá: 12.815 USD - tương đương 300,26 triệu đồng).

2. Chevrolet Spark LS (giá: 13.095 USD - tương đương 306,82 triệu đồng).

=3. Mitsubishi Mirage (giá: 14.000 USD - tương đương 328,02 triệu đồng).

=3. Smart Fortwo (giá: 14.000 USD - tương đương 328,02 triệu đồng).

=5. Ford Fiesta S Sedan (giá; 15.000 USD - tương đương 351,45 triệu đồng).

=5. Kia Rio LX (giá: 15.000 USD - tương đương 351,45 triệu đồng).

=5. Nissan Versa Note S (giá: 15.000 USD - tương đương 351,45 triệu đồng).

8. Chevrolet Sonic LS Sedan (giá: 15.070 USD - tương đương 353,09 triệu đồng).

9. Huyndai Accecnt GLS Sedan (giá: 15.555 USD - tương đương 364,45 triệu đồng).

10. Toyota Yaris LS 3-Door (giá: 15.670 USD - tương đương 367,15 triệu đồng).