Sở KH&CN TPHCM vừa ra thông báo về việc mời đăng ký tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường năm 2023.

Theo đó, sẽ có 8 lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho khoảng 320 lượt cán bộ ở các nội dung: Kiến thức cơ bản về đo lường học, quản lý nhà nước về đo lường; Kiểm tra nhà nước về đo lường; Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn; Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN.

Đồng thời, tổ chức 11 lớp huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn cho khoảng 440 lượt doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường, với các nội dung cụ thể như: Cơ sở đo lường học và quản lý thiết bị về đo lường; Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn; Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài, đo khối lượng, đo lường nhiệt độ; Xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh
nghiệp.

t
Hơn 300 cán bộ sẽ được nâng cao nghiệp vụ về đo lường. Ảnh: Internet

Đối tượng bồi dưỡng là các cán bộ tham gia hoạt động đo lường (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức có liên quan đến hoạt động đo lường; cán bộ thuộc ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố có hoạt động đo lường,...).

Đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ là các trường, viện, tổ chức KH&CN, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng về lĩnh vực đo lường (bao gồm huấn luyện về lý thuyết và thực hành).

Chi tiết tại www.chicuctdc.gov.vn