Sở KH&CN TPHCM triển khai Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo”, thông qua hình thức tập huấn và tư vấn.

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ KH&CN sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí khi tổ chức/tham gia tập huấn, huấn luyện, tư vấn về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được tư vấn, hướng dẫn miễn phí các kiến thức triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể, các nội dung hỗ trợ gồm: Huấn luyện các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng, ĐMST, quản trị tài sản trí tuệ, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho nhân sự của các doanh nghiệp; Huấn luyện các chuyên gia về quản lý năng suất chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ, quản lý ĐMST (bộ tiêu chuẩn ISO 56000), đánh giá Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, đo lường, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, dịch vụ thông minh, quản trị tài sản trí tuệ,…

D
Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM được hỗ trợ về năng suất chất lượng, tài sản trí tuệ. Ảnh: Internet

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu liên hệ với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ KH&CN, trường hợp không tìm được đối tác cung cấp dịch vụ thì gửi thông tin yêu cầu về Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng TPHCM: chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ KH&CN có dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi thuyết minh nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ năng lực đến email: chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn