Từ ngày 02 – 06/12/2019 tại Thanh Hoá, Học Viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN dành cho lãnh đạo Sở KH&CN”.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại lớp Bồi dưỡng.

Tại lớp tập huấn, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh dẫn chứng lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam năm 1963: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải quay trở lại phục vụ sản xuất”, và khẳng định qua hơn 60 đồng hành và phát triển cùng đất nước, lời dạy của người vẫn còn nguyên giá trị cho ngành KH&CN. Ngoài việc thông báo những thành tựu nổi bật của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Bộ trưởng cũng phân tích, chỉ ra các chủ trương, chính sách KH&CN thông qua các văn bản của Đảng, Nhà nước cũng như các giải pháp thực hiện. “ việc thống nhất qua các Cương lĩnh, văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cùng quyết tâm của các cấp ủy Đảng về KH&CN có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế thành công”.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nêu rõ 08 giải pháp thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 24/12/1996 về định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000 gồm: Tạo lập thị trường cho KH&CN; Chính sách đối với cán bộ KH&CN; Phát động phong trào quần chúng tiến quân vào KH&CN; Tăng đầu tư cho phát triển KH&CN từ nhiều nguồn; Hợp tác quốc tế về KH&CN; Tăng cường kiểm soát, giám định công nghệ và chất lượng sản phẩm; Đổi mới hệ thống tổ chức quản lý hoạt động KH&CN; Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức KH&CN.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đi sâu, phân tích một số văn bản pháp lý liên quan như: Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Các thế hệ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam; Thông tin chung về các chỉ số liên quan đến hoạt động KH&CN như GII; Đổi mới sáng tạo của Việt Nam qua các chỉ số: GII, GCI, FOP,… và các giải pháp chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các xu hướng phát triển công nghệ hiện nay – kỹ thuật số; Ứng dụng vào chuyển đổi số, xuất khẩu số, tiêu dùng số của Việt Nam vào phát triển kinh tế - xã hội,…Để KH&CN tiếp tục đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, ngoài trọng tâm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ Nghị quyết số 20 –NQ/TW về KH&CN (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế). Lãnh đạo Bộ KH&CN cam kết tiếp tục cuộc mạnh mẽ hơn nữa ở một số lĩnh vực quản lý của Bộ như: Phát triển nhân lực KH&CN, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo… nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Cũng trong khuôn khổ lớp Bồi dưỡng, các học viên đã có dịp tiếp cận các chuyên đề về Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia và đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo Quốc gia; Công tác tổ chức, phát triển nguồn nhân lực KH&CN địa phương; Bảo đảm thông tin cho quản lý hoạt động KH&CN; Quản lý hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ,… do cán bộ lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN trình bày. Những kiến thức thu được từ lớp học này sẽ giúp các học viên có thêm nền tảng tri thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, các học viên còn có dịp cùng nhau trao đổi, chia sẻ và viết bản thu hoạch cuối khóa, Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả của các học viên qua bản thu hoạch và các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN dành cho lãnh đạo Sở KH&CN.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ KH&CN về bồi dưỡng nghiệp vụ cho chức danh giám đốc, phó giám đốc để đáp ứng tiêu chuẩn theo Thông tư số 06/2015/TT-BKHCN ngày 26/3/2015 của Bộ KH&CN quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở KH&CN thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tiên dành cho lãnh đạo Sở KH&CN, kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng Bộ KH&CN, sự dày công chuẩn bị của Học viện KHCN & ĐMST cùng sự phối hợp của Vụ Tổ chức cán bộ và nhiều đơn vị chức năng trực thuộc Bộ KH&CN. Tham dự lớp Bồi dương có 70 học viên là lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, cán bộ quản lý trong diện quy hoạch thuộc 26 Sở KH&CN các tỉnh (Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang,...)