Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện 3 nhiệm vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2021, với mức hỗ trợ từ 30 – 100% kinh phí thực hiện.

Đối với Nhiệm vụ “Huấn luyện doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM”, với mục tiêu hỗ trợ cho ít nhất 400 doanh nghiệp nhỏ và vừa các khóa bồi dưỡng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo cho nhân sự của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện đổi với các gói huấn luyện cơ bản, tối đa 30% tổng kinh phí thực hiện đối với các gói huấn luyện nâng cao.

Nhiệm vụ “Huấn luyện các chuyên gia năng suất chất lượng trên địa bàn TPHCM”, hỗ trợ các khóa huấn luyện về tiêu chuẩn ISO 56000, quản lý đổi mới sáng tạo, đánh giá giải thưởng chất lượng quốc gia,… cho chuyên gia năng suất chất lượng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyên gia thuộc các tổ chức tư vấn, đào tạo cán bộ, công chức làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức. Mục tiêu sẽ hỗ trợ ít nhất 30 lượt chuyên gia, chuyên viên phụ trách có liên quan.

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẽ nhận được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, đơn vị sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TPHCM sẽ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM sẽ được hỗ trợ để nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Ảnh: VGP

Đối với Nhiệm vụ “Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, đo lường, chuyển đổi số”, sẽ hỗ trợ ít nhất 40 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố triển khai, áp dụng các công cụ năng suất phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, cải tiến hoạt động đo lường (áp dụng hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công cụ, tiêu chuẩn hỗ trợ sản xuất thông minh,….).

Đơn vị thực hiện sẽ được hỗ trợ tối đa 30% tổng kinh phí thực hiện, nhưng không vượt quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp.

Đối tượng đăng ký thực hiện các nhiệm vụ trên là các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn TPHCM có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

Nhận hồ sơ đăng ký đến hết tháng 10/2021 tại Phòng Quản lý năng suất chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Địa chỉ: 263 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM. Điện thoại: 028.39302004