Sở KH&CN TPHCM mời các đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 2023 tại cơ sở trên địa bàn thành phố.


v
Các ứng dụng KH&CN tại TPHCM sẽ được truyền thông trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Ảnh: Internet

Đơn vị đăng ký cần thực hiện các nội dung như truyền thông về các hoạt động đưa đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, ứng dụng KH&CN, trí tuệ nhân tạo,… vào trong hệ thống trường học (từ tiểu học đến đại học), cũng như vào trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Ngoài ra, tuyên truyền các giải pháp đổi mới sáng tạo, sáng kiến của cộng đồng, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp, công tác quản lý,...

Sản phẩm là các tin bài, phóng sự về các nội dung nói trên trên một số trang báo điện tử, đài tiếng nói, đài truyền hình, website,… Các tổ chức đăng ký thực hiện phải có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông.