Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo thuộc Tập đoàn Vingroup (VinIF), với mức hỗ trợ từ 120 đến 150 triệu đồng/năm, bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/4.

Đây là Chương trình hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Trong đó, học bổng cho học viên cao học trị giá 120.000.000 đồng và học bổng cho nghiên cứu sinh trị giá 150.000.000 đồng/năm. Học bổng được trao một lần ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ.


Đợt trao học bổng hỗ trợ đào tạo đầu tiên của VinIF diễn ra vào cuối năm 2019.

Học bổng được trao nhiều nhất là hai 2 năm đối với học viên cao học và 3 năm đối với nghiên cứu sinh. Học bổng hỗ trợ học tập cho năm tiếp theo được xét dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu của các năm trước.

Người nhận học bổng hỗ trợ phải dành toàn thời gian của năm học tham gia học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình đã đăng ký trong vòng 12 tháng sau khi nhận học bổng.

Bên cạnh đó, VinIF còn cấp học bổng hỗ trợ công bố quốc tế cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng hỗ trợ học tập để đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Mức hỗ trợ bao gồm chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở - tổng cộng có thể lên đến 50 triệu đồng.

Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu ở các trường/viện sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ; và học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước đều có thể nộp hồ sơ xin hỗ trợ học bổng theo các tiêu chí xét chọn như sau:

Đối với học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ, học viên cao học cần có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong 2 năm trước khi nộp hồ sơ.
Đối với học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần có thành tích tốt nghiệp thạc sĩ loại khá trở lên cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai 2 năm trước khi nộp hồ sơ.
Đối với hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.
Các trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ của VinIF.
VinIF bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/4 đến 15/7 (hồ sơ, biểu mẫu có tại địa chỉ: http://vinif.org/vi/chuong-trinh/hoc-bong-sau-dai-hoc). Việc xét chọn được tiến hành từ ngày 15/7 đến 15/9, kết quả được thông báo vào tháng 9, và học bổng được cấp vào tháng 10.

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duyệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Được biết, năm 2019 Quỹ đã trao 158 suất học bổng, tổng trị giá hơn 21 tỷ đồng, cho 80 học viên cao học và 78 nghiên cứu sinh của các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.