Tiên lượng được bối cảnh tương lai sẽ giúp Chính phủ tránh được rủi ro hệ thống.

Ảnh: Ngô Hà
Ảnh: Ngô Hà

Lần đầu tiên ở Việt Nam, hội thảo tập huấn “Thúc đẩy Quản trị Tiên lượng và Văn hóa Thực nghiệm trong Quản lý công” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), giới thiệu một hướng tiếp cận mới có khả năng bổ sung thêm đầu vào tốt hơn cho quá trình xây dựng chính sách sách để tiên lượng những thách thức khó lường trong tương lai trong hai ngày 2-3/3.

Khi áp dụng quản trị tiên lượng vào quản lý công, các cơ quan chính phủ - từ trung ương đến địa phương sẽ có khả năng khai thác thông tin và trí tuệ của tất cả các tổ chức xã hội và công dân; thiết lập được định hướng, kế hoạch hành động phù hợp; đồng thời có tư duy khuyến khích thử nghiệm các giải pháp sáng tạo trước khi ban hành trong thực tế hoặc nhân rộng.

Điều phối buổi tập huấn là TS. Jose Ramon, chuyên gia hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm về Quản trị Tiên lượng, đã từng cố vấn cho nhiều Chính phủ. Ngoài ra, hội thảo còn có buổi trao đổi trực tuyến với ba chuyên gia từ Viện tương lai Quốc hội Hàn Quốc (NAFI) và Trung tâm chiến lược tương lai Singapore (CFS) để chia sẻ kinh nghiệm áp dụng tiên lượng vào hoạch định chính sách. Các thành viên tham gia tập huấn gồm đại diện Bộ KH&CN, Bộ KH&ĐT, UNDP, trường Đại học Kinh tế Quốc dân,VCCI,trường ĐH Bách Khoa… Đây cũng là nền móng cho mạng lưới Quản trị tiên lượng đầu tiên tại Việt Nam.