Dù sản xuất lúa gạo đạt nhiều tiến bộ đáng kể trong trong những thập niên gần đây, giúp tăng năng suất, tăng sản lượng nhưng ngành sản xuất lúa gạo đang ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, thiếu lao động do đô thị hóa, công nghiệp hóa…


Đặc biệt, các cú sốc thời tiết, biến đổi khí hậu tác động ngày càng lớn đến người nông dân, trong khi đó họ thường ít có khả năng tiếp cận các nguồn vốn tài chính để ứng phó sau các cú sốc đó. Nghiên cứu Credit, shocks and production efficiency of rice farmers in Vietnam [Tín dụng, những cú sốc và hiệu quả sản xuất của nông dân trồng lúa ở Việt Nam] đăng trên tạp chí Economic Analysis and Policy đã phân tích tác động của các cú sốc thiên tai mà người nông dân phải gánh chịu, đánh giá ảnh hưởng của tín dụng đến việc hỗ trợ nông dân “giảm sốc”.

Phát hiện của nghiên cứu cho thấy những cú sốc về thời tiết và sự thực trạng đất đai manh mún là nguyên nhân chính đẫn tới sản xuất còn kém hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc tiếp cận tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của các cú sốc thời tiết. Do đó, các tác giả khuyến nghị hỗ trợ nhiều hơn cho nông dân trong việc giảm thiểu tác động nghiêm trọng của các cú sốc thời tiết, đặc biệt thông qua việc thúc đẩy thị trường tín dụng nông thôn.